Hizmetlerimiz

Yurtdışı Hizmetlerimiz

Yurtiçi Hizmetlerimiz

Şahıs Firması Kuruluş Ve Defter Tutma

1- Küçük işletmeler (Şahıs İşletmeleri Bireysel veya ortaklık şeklinde) ile Ticaret Şirketlerinin Kuruluşu

 • Vergi Dairesi Açılışı
 • SGK (SSK ve BAGKUR) Açılışı
 • Esnaf Odalarına Kayıt
 • Ticaret Odalarına Kayıt
 • Her Türlü Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Hazırlanması (dahildir)

2- Küçük işletmeler (Şahıs İşletmeleri Bireysel veya ortaklık şeklinde) ile Ticaret Şirketlerinin Kapanışı (tasfiyesi)
4- Küçük işletmeler (Şahıs İşletmeleri Bireysel veya ortaklık şeklinde) ile Ticaret Şirketlerinin NEVİ DEGİŞİKLİĞİ
5- Küçük işletmeler (Şahıs İşletmeleri Bireysel veya ortaklık şeklinde) ile Ticaret Şirketlerinin BİRLEŞMESİ
6- Hertürlü muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmetleri
7- Her türlü Vergi ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları’nda çözüm süreci ve takibi

Anonim Şirket Ve Limited Şirket Kuruluş Ve Defter Tutma

1- Şirket Kuruluş işlemi

 • Ticaret Odalarına Kayıt
 • Vergi Dairesi Açılışı
 • SGK (SSK ve BAGKUR) Açılışı
 • Her Türlü Şirket Kuruluş Sözleşmelerinin Hazırlanması (dahildir)

2- Şirketlerin (Tek ortak veya çoklu ortak şeklinde) ile Ticaret odasından Kapanışı (tasfiyesi)
4- Şirketlerin (Tek ortak veya çoklu ortak şeklinde) ile Ticaret odasından Ticaret odasından NEVİ DEGİŞİKLİĞİ
5- Şirketlerin (Tek ortak veya çoklu ortak şeklinde) ile Ticaret odasından Ticaret odasından BİRLEŞMESİ
6- Hertürlü muhasebecilik ve mali müşavirlik hizmetleri
7- Her türlü Vergi ve Sosyal Güvenlik Uyuşmazlıkları’nda çözüm süreci ve takibi

Diğer Hizmetlerimiz

A. Denetim Hizmetleri

 • İç Denetim ve Yapılanma Analizi
 • KDV Çözümleri ve KDV İadeleri
 • Özel İnceleme ve Özel Amaçlı Raporlar
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile ilgili Eğitim Hizmetleri
 • Uluslararası Denetim Standartlarına göre yapılan özel amaçlı Mali İncelemelerle ilgili Hizmetler
 • Yönetim muhasebesinin gerektirdiği özel inceleme ve özel amaçlı raporlar
 • SPK tarafından yayımlanan genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik teknik destek hizmetleri
 • İç kontrol sistem incelemeleri
 • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama ve Denetim ile İlgili eğitim hizmetleri

B. Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

 • Vergi ve Muhasebe Uygulamaları ve Danışmanlığı
 • Vergi Uyuşmazlıklarında Destek Hizmetleri
 • Bireysel Vergileme Çözümleri
 • Vergi Planlaması
 • Yabancı Firmalara Yönelik Vergi Danışmanlığı
 • Dış Ticaret, Gümrük ve Dolaylaylı Vergiler Danışmanlığı

C. Mali Hukuk Hizmetleri

 • Vergi İhtilafları ve Vergi Davalarına Yönelik Hizmet Verilmesi;
 • Vergi ve Muhasebe Danışmanlığı
 • Uzlaşma Komisyonlarında Mükelleflerin Temsili

Ticaret Kanunu Kapsamında;

 • Yabancı sermaye ve yabancı sermayeli şirketlerin sorunlarına yönelik hukuki danışmanlık
 • Yabancıların Türkiye’de çalısma izinleri ve mülk edinmeleri hususunda karsılaştıkları sorunlara ilişkin hukuki destek sağlanması
 • Şirket Değerlemelerinin veya sahip olduğu kıymetlerin değerlemelerinin yapılması
 • Anonim şirketlerin, genel kurulları, sermaye artırımları, sermaye azaltımları, ana sözleşme tadilleri ve bu konularda karşılaşılan sorunlarla ilgili hukuki destek sağlanması
 • Şirketlerin dış ilişkileri ve bu konuda karşılastıkları sorunların çözümü konusunda hukuki destek sağlanması
 • Şahıs ve sermaye şirketlerinin iç yapılanması ve karşılaşılan sorunlar ile ilgili hukuki destek verilmesi
 • Serbest Bölgelerde faaliyet gösteren firmalara hukuki hizmet verilmesi
 • Şirketlerin ticari hayatlarında ihtiyaç duydukları çeşitli sözleşmelerin hazırlanması

İş mevzuatına yönelik hukuki destek verilmesi;

 • Yeni İş Kanunu çerçevesinde Şirket yapılanması
 • İş sözleşmelerinin hazırlanması
 • Şirketlerin mevzuatta meydana gelen değişiklikler hakkında bilgilendirilmesine yönelik bültenlerin hazırlanması

İnsan Kaynakları Hizmetleri

Kurumumuz hizmet sunulan firmalarin ihtiyacı olan personel ve yönetici personel arayışlarına da yardımcı olmaya çalışmaktadır. Gizlilik prensibiyle hareket ederek, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın talepleri üzerine aranılan özelliklere ve düzeye uygun bir seçim için kurumumuz görüşme yaptığı ve istenilen kriterlere uygun adaylara, gerektiğinde yazılı, sözlü sınav sistemi de uygulayarak, firmalarımıza kaliteli, güvenilir, eğitimli ve nitelikli personel temini sağlamaktadır.