MİKRO İHRACAT YAPAN GERÇEK KİŞİLERDE İNDİRİM

Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/16 numaralı diğer indirimler başlıklı maddesinde, posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ihracat yapan kişilerin, bu ihracatlarından elde ettikleri kazancın %50’si oranında vergi matrahından indirim imkânı getirilmiştir. Söz konusu indirim uygulamasından, kurumlar vergisi mükellefleri yararlanamamaktadır. Ayrıca, ihracatın elektronik ticaret gümrük beyannamesi  yerine normal beyannameli ihracat olması halinde de bu indirim uygulamasından yararlanılamamaktadır.

İNDİRİMDEN YARARLANMA ŞARTLARI

 1. Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla ihracat
 2. Gerçke kişi tam mükellef kapsamında olmak
 3. Elektornik ticaret gümrük beyannamesi olarak verilmesi
 4. Hasılat ve sigorta ortalaması
  •  İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,
  •  İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
  • İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,
  •  İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması şarttır.
   (Bu bentte geçen sigortalı olma ibaresi 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalı sayılanları ifade eder.)

Brüt ağırlığı 300 kilogramı ve değeri 15.000 Avro’yu geçmeyen mallarda

GVK md.89/16 kapsamında elde edilen kazançların indirim konusu yapılabilmesi için yıllık gelir vergisi beyannamesinde vergiye tabi gelirin bulunması gerekmekte olup, zarar halinde indirim söz konusu olmayacaktır. İndirim konusu yapılamayan tutarların gelecek yıllara devri mümkün değildir. 

Uygulamaya ilişkin detay açıklamalar ve örnekler için ekte yer alan 314 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinin 8-12 numaralı maddelerine bakılabilir.